Group members

Current Group Members

  • Graduate Students

lf Hai-Ying Wu (2017-)

lf Hao-Jie Li (2017-)

  Gu-Yu Zhou (2016-)
  Bao Zhu (2016-)
lf Fei Li (2015-)
  De-Yang Wang (2015-)
xxy Xin-Yu Xu (2015-)
bty Yong Zhu (2015-)
zcc  Cheng-Cheng Zhang (2016-)

  • Undergraduate Students

Alumni

  • Graduate Students

cdd  Dong-Dong Chen (2014-2017)
dww  Wen-Wen Dong (2014-2017)
wyn  Ya-Nan Wen (2014-2017)
zcc  Cheng-Cheng Zhang (2013-2016)
sjk Jun-Kuan She (2013-2015)
mq Qian Ma (2013-2015)
wzy Zheng-Yu Wang (2013-2015)

  • Undergraduate Students

Jin-Wen Huo (2016), now studies for a Master degree in ENPC, France
Aide Aimu (2015), now works in Xinjiang, China
Cheng Chen (2014), now works in Schlumberger Limited, Australia
Cheng-Cheng Zhang (2013), now studies for a Ph.D. degree in Nanjing University, China
Ye-Tian Li (2012), now studies for a Master degree in University of Birmingham, UK
Tian-Long Zhou (2012), now works in China General Nuclear Power Group, China